top of page

HÄSTENS VÄLFÄRDSTRIANGEL

Välfärdstriangeln visar de fem olika stegen som bygger upp vår certifiering. Certifieringen förutsätter att hästhållningen uppfyller djurskyddslagstiftningens krav och har ambitionen att nå längre och höja nivån för hästarnas välbefinnande.


Basen, steg 1, täcker in hästarnas grundläggande beteendebehov av grovfoder, kompisar och rörelsefrihet. Alla hästar har ett behov av att äta gräs merparten av dygnet med enbart kortare uppehåll, att leva tillsammans med och skapa vänskapsband till andra hästar och kunna röra sig fritt.


Steg 2 handlar om hästarnas arbetsmiljö och fokuserar på att hästarnas utrustning inte orsakar smärta eller skada och att hästen är fysiskt och psykiskt förberedd för det arbete den förväntas utföra.


Nästa del, steg 3, riktar in sig på inlärning och kommunikation. Det är viktigt att hästarna upplever inlärningssituationen positivt och att de metoder som används inte skrämmer, orsakar smärta eller skadar hästarna. Här betonas också vikten av tvåvägs-kommunikation. Utöver att hästen ska förstå vad vi vill behöver vi också kunna läsa av det hästen signalerar till oss.


På steg 4 kommer vi in på individuella anpassningar. Varje häst är unik, med sina egna förutsättningar, behov och möjligheter att utvecklas. Här vill vi systematiskt identifiera den enskilda hästens behov och skapa utrymme för varje individ att blomstra.


Toppen på välfärdstriangeln, steg 5, vill ge hästarna den extra guldkanten på tillvaron. Här handlar det inte längre om behov utan om att försöka identifiera vad som gör den enskilda hästen extra glad. Kanske handlar det om en sandlåda i hagen att rulla sig i, att få möjlighet att bada på sommaren eller att då och då få en mysig massagestund?

Välfärdstriangel: Resurser
GROVFODER KOMPISAR FRIHET.png
Välfärdstriangel: Välkommen
bottom of page