top of page
Image by Gene Devine

UTBILDNING

Vi är säkra på att vi alla gör så gott vi kan och försöker på bästa sätt erbjuda den bästa välfärden för våra hästar. Och ju mer vi lär oss om hästens förutsättningar och behov, desto större är möjligheten att göra rätt. 

För att förenkla detta arbete erbjuder Etisk Hästhållning därför utbildningar i form av enskilda samtal, workshops eller återkommande utbildningstillfällen för de önskar förbättra välfärden. Det kan både förenkla arbetet för att bli certifierad och framförallt höja kunskapen och förståelsen hos alla engagerade i verksamheten. ​

Våra utbildningar riktar sig såväl till elever, medlemmar, hästägare, styrelse och uppfödare och anpassas väl efter målgruppen. 

Vi erbjuder olika typer av utbildning för din verksamhet. Såväl inspirationsföreläsningar till workshops och programliknande upplägg där ni kan öka er kunskap och förståelse i hur vi kan förbättra hästens välfärd. 

Det ska vara roligt att lära sig och enkelt att förstå, därför arbetar vi med olika verktyg, filmer och utmaningar som gör vårt budskap lätt att ta till sig och också för er att föra vidare. Målgrupp för våra insatser kan vara styrelsen på ridskolan, personalen, eleverna eller de som delar plats i ett kollektivstall.

Våra utbildningstillfällen kan ske digitalt, genom rådgivningssamtal per telefon eller i workshops vid ett eller flera tillfällen.

Utbildning: Medlemskap
bottom of page